CAMPUS er et registreret varmemærke og det latinske ord for en slette eller fri og flad mark.

Navnet blev i 1969 valgt som betegnelse for den af arkitekt MAA Hans Ludvigsen opfundne og efterfølgende indenfor samtlige seks kontinenter patenterede beton-belægningssten.

En CAMPUS belægning er en sammenhængende flade, der består af indbyrdes sammenlåste og i sin enkleste form identiske CAMPUS sten.

CAMPUS stenens konstruktive særkende er udformningen af den individuelle stens sideflader.

En række forsøgsbelægninger med CAMPUS sten blev i 1969-70 af det daværende Vandbygningsvæsens 5. Distrikt udlagt på Rømødæmningens skråninger, ligesom Ribe Kommune i 1971 udlagde en forsøgsbelægning på Mandø Låningsvej. Videre har bl.a. Vandbygningsvæsenets 2. og 3. Distrikt, Forsvarets Bygningstjeneste samt Københavns Kommune gjort brug af CAMPUS stenen. Endelig stod Fyns Amtskommune i 1979 for udlægning af 14000 m2 CAMPUS sten som kystsikring ved Drejet på Ærø.

Første fotografi:

Forsøgsbelægning udlagt i 1969 på Rømødæmningens nordre skråning.

(Fot. maj 1976)

Sidste fotografi:

Forsøgsbelægning udlagt i 1971 på Mandø Låningsvej.

(Fot. maj 1976)