CAMPUS HANDELSFIRMA registreredes i 1970 med arkitekt MAA Hans Ludvigsen som ansvarlig indehaver. Firmaets arbejdsområde er industriel design og industriel produktudvikling.

Af arbejdsopgaver i firmaet kan nævnes videreudvikling af det ligeledes af Hans Ludvigsen opfundne og patenterede bygningselement CAMPUS. 

Firmaet har endvidere beskæftiget sig med udnyttelsen af den designregistrerede CAMPUS terning. Terningen indgår bl.a. som en væsentlig rekvisit i en til formålet udformet TV-quiz.

For tiden arbejdes der med udvikling og formgivning af en af Hans Ludvigsen opfundet helt ny type proptrækker, CAMPUS proptrækkeren, der påtænkes patentanmeldt, når de igangværende bestræbelser for at finde en egnet producent eller investor er tilfredsstillende tilendebragt.